Imatrikulácie 2012

19.10.2012 19:33

 

    Celá naša škola sa dňa 25.10.2012 po druhej vyučovacej hodine stretla na psychiatrii! My, tretiaci sme ako doktori (Dr. Tupohlavý, Dr. Obmedzený, Dr. Poleno, Dr. Elvis, Dr. Onion, primár Dementus) a ich vrchné sestry (Negramotná a Vypatlaná) liečili našich pacientov-prvákov rôznymi liečebnými postupmi, terapiami a procedúrami. 

    Naši pacienti mali rôzne diagnózy ako syndróm papagájovho škrekotu, kedy museli pacienti zatancovať a zaspievať na jednu veľmi známu pieseň alebo potrebovatis vyhrávalium, kde pacient hral hru kameň-papier-nožnice so zrkadlom. Boli tu i ďalšie diagnózy ako pchalos nosos kam nemalos, tu museli pacienti hľadať kľúč v naozaj hnusnom vedre plnom pomyjí, či choroba chalos šeckos, co sa dalos, keď musel náš pacient zjesť živú dážďovku (samozrejme, že želatinovú). Program nám spestril aj don Marek s pani profesorkou Václavkovou či pani profesorka Poláková. 
    Keďže väčšinu našich terapií pacienti nezvládli, museli si dať lieky. Pacienti sa liečeniu úspešne nepodrobili, preto im po odbornom posúdení našich doktorov bolo pridelené liečenie v trvaní ďalších 4 rokov na našej psychiatrii, našom GJB. Podpísali doklad, v ktorom potvrdzujú to, že budú k nám, najkrajším tretiakom milí ,slušní, budú nás zdraviť, atď.
    Prváci, boli ste teda úspešne imatrikulovaní, nech sa vám darí!

Ale keby ste potrebovali niekedy v budúcnosti radu skúseného psychiatra , viete kde ma nájdete! :)

Stanislav Jánoš (Dr. Poleno)

3. ročník

viac fotografií