Duchovná obnova

23.04.2011 20:43

zdroj: https://www.facebook.com/notes/forty-for-you/h%C4%BEadie%C5%A5-a-vn%C3%ADma%C5%A5-224/221287504555274

19.4.2011 - v období pred Veľkou nocou - sa žiaci a zamestnanci školy zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú pripravili bratia saleziáni.

Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. Pre nás kresťanov je to sviatok najvýznamnejší.  Na oslavu vzkriesenia Pána Ježiša sme sa pripravili i účasťou na duchovnej obnove a pristúpením k sviatosti zmierenia.