Duchovná obnova

09.09.2010 16:59

Dňa 7.9.2010 sa na našej škole uskutočnila duchovná obnova žiakov a pedagógov pod vedením saleziánov. Duchovná obnova prebiehala počas dvoch vyučovacích hodín v jednotlivých triedach. Následne sme mali v Bazilike Sedembolestnej svätú omšu, ktorú celebroval vedúci výchovy a profesor náboženstva Marek Michalenko. Počas svätej omše sme mali možnosť ísť na sviatosť zmierenia (spoveď).

Šimon Ciprich, II. roč.