Deň otvorených dverí

10.02.2015 20:41

      V sobotu 7. februára 2015 sme už tradične otvorili dvere nášho gymnázia, aby sme privítali záujemcov o štúdium, ich rodičov i širšiu verejnosť. Gymnáziom ich sprevádzali naši žiaci, ktorým za to patrí veľká vďaka.

      Návštevníkov privítal riaditeľ školy, ktorý im vysvetlil, ako štúdium na škole prebieha, aký je obsah vzdelávania, zoznámil ich so školským vzdelávacím programom "Dobrý kresťan a statočný občan".

      V jednotlivých učebniach si vyučujúci pripravili ukážky vyučovania spolu so žiakmi. 

      Každý účastník si z gymnázia odniesol aj malý darček.

      Ak ste DOD nestihli a máte záujem, môžete sa k nám prísť pozrieť inokedy, stačí si dohodnúť termín s riaditeľom školy.