Cena stravy od 1.9.2012

27.08.2012 18:22

 

Žiaci, ktorí do školy dochádzajú, si lístky zakupujú vopred u vedúcej školskej jedálne. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, platia stravu spätne za predchádzajúci mesiac.

 

Názov

Cena dodávateľa stravy

Príspevok od VÚC

Príspevok

od rodičov

raňajky

         1,12 €

    0,62 €

     0,50 €

obed

         2,49 €

    1,14 €

     1,35 €

večera

         2,09 €

    1,32 €

     0,77 €

Spolu:

         5,70 €  

    3,08 €

     2,62 €