Byť bláznom

15.04.2012 18:41

 

Príbeh Františka z Assisi, stredovekého svätca, Božieho blázna, všetci dobre poznáme. Kvalitný autorský tím muzikálu František z Assisi, zaujímavé herecké obsadenie a odporúčania mnohých divákov nás však zlákali do divadla a neľutujeme!

     

11. apríla 2012 sme sa po celodenných školských a pracovných povinnostiach vybrali do nášho hlavného mesta, do divadla Nová scéna. Veľkolepá zmes chytľavých pop melódií, stredovekých i moderných tancov, žiarivých kostýmov a obdivuhodných hereckých a speváckych výkonov v nás zanechali hlboký dojem. Autori predstavili život v období stredoveku so všetkými krutosťami, zhýralosťou, neviazaným životom, ktoré postavili do protikladu s biedou, utrpením a askézou.

Okrem krásneho kultúrneho zážitku sme si z Bratislavy priniesli i niečo nemenej dôležité - odkaz svätého Františka. Možno i v dnešnej dobe je ťažké hľadať skutočné hodnoty, nežiť márnivo a v službe telu, odolávať tlaku okolia. Byť slušný, poctivý, mať ideály a držať sa ich napriek nepochopeniu a výsmechu zo strany okolia si žiada odhodlanie. V očiach mnohých sa môžeme javiť ako blázni. Ale byť Božím bláznom je krásne. Byť Božím bláznom sa oplatí!!! 

-kv-