Branné cvičenie

26.03.2011 11:25

Dňa 16.3.2011 sa uskutočnilo branné cvičenie. Študenti 1. až 3. ročníka sa pod vedením p. profesorky Komornej a p. profesora Suchánka vybrali do oblasti Zelienka, kde si zmerali sily v rôznych disciplínach. 

Pre študentov bola najpríťažlivejšou aktivitou streľba zo vzduchovky, mnohí túto zbraň držali v ruchách prvýkrát. Druhou časťou bol hod granátom, ktorý dostal pracovný názov "zábavný hod" :)

Posledná disciplína sa ukázala ako najúnavnejšia. Beh v teréne s nasadenou plynovou maskou nakoniec predsa všetci zvládli a dostavili sa do cieľa.

V každej disciplíne vynikol niekto iný. Na záver boli vyhlásené nasledujúce výsledky:

Najlepšími strelcami 1. ročníka sú Mišo Zváč a Filip Grajza. Z druhákov zasiahli cieľ najčastejšie Ján Echo Filípek, Robo Poláček, Matej Horník a Dávid Chrvala a tretiackymi viťazmi streleckej disciplíny sú Tomáš Lančarič a Jakub Malota.

Rekordéri v hode granátom sú Rišo Riška (1. roč.), Dávid Chrvala a Zuzka Semianová (obaja 2. roč.) a Lukáš Hladík a Fero Šeliga (obaja 3. roč.). S nasadenou plynovou maskou najrýchlejšie behajú: Jozef Cibula (1. roč.) Jakub Herda (2. roč.) a Fero Šeliga (3. roč.)

Marianna Mary Rosová a Lucia Lucy Bellovičová (študentky 2. roč.)