Biblická olympiáda

03.04.2015 19:33

Naši žiaci sa súťažili v dekanátnom kole Biblickej olympiády.

Dekanátne kolo(12.3.2015, 8:00-12.00): keďže v dekanáte Šaštín je iba jedna stredná škola, v 2.kategórii sa zúčastnili iba žiaci nášho GJB. Naše trojčlenné družstvo malo na základe výsledkov školského kola takéto zloženie:
Andrej Královič (1.trieda), Juraj Klimeš (3.trieda), Samuel Polák (2.trieda).

Naši žiaci napriek zaručenému víťazstvu a postupu na diecézne (krajské) kolo podali veľmi kvalitný výkon, keď získali 72 z možných 80 bodov. Bola to pre nich veľmi dobrá "generálka" pred náročným súbojom o postup do finálového celoslovenského kola.

Veríme, že obstoja aj na diecéznom kole, ktoré sa uskutoční 15.4.2015 (streda) v Bratislave.

Organizátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR(MŠVVŠ) a Konferencia biskupov Slovenska(KBS)
Ročník: 14.
Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma:
STARÝ ZÁKON: Kniha Jozue (1,1-11,15; 24,1-33)
Kniha Tobiáš
NOVÝ ZÁKON: Skutky apoštolov
Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom

PaedDr. Marek Michalenko, SDB