BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO, Školský rok: 2014/2015

19.04.2015 20:29

Diecéza: Bratislavská arcidiecéza

Kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Termín: 15.4.2015, 8.30-14.00

Miesto: Bratislava, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK), Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda (KSCM), Kapitulská ulica;

Program začal sv. omšou v kaplnke KSCM, ktorú celebrovali prítomní kňazi na čele s Mons. ICDr. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom-metropolitom. Otec arcibiskup poďakoval všetkým, že sa zapojili do tejto súťaže. Poukázal, že najhlbším zmyslom je spoznávať Sv. písmo, aby sme ho vedeli potom aj uskutočniť vo svojom živote. Povzbudil všetkých zúčastnených, aby aj naďalej milovali Boha cez lásku k jeho slovu.
 

Účastníci: 9 trojčlenných družstiev (víťazi dekanátnych-okresných kôl), ktoré súťažili v 6 kolách (5 vedomostných kôl, 1 dramatizácia biblického textu);
Výsledky:

1.Gymnázium Matky Alexie Bratislava (dekanát BA-stred)
2. Spojená cirkevná škola sv. Františka BA-Karlova Ves (dekanát BA-sever)
3. GYMNÁZIUM JÁNA BOSCA ŠAŠTÍN-STRÁŽE (GJB) (dekanát Šaštín)

Víťazné družstvo postúpilo na celoslovenské kolo. Postupujúcim želáme úspech aj v poslednom (celoslovenskom) kole a tešíme sa už na ďalší ročník biblickej olympiády.
 

Družstvo GJB úspešne reprezentovali ANDREJ KRÁLOVIČ (1.trieda), SAMUEL POLÁK (2.trieda) a JURAJ KLIMEŠ (3.trieda), keď získali 70,35% možných bodov (60,5/86), a umiestnili sa na „medailovom“ 3.MIESTE.
 

Moderátor dekanátneho kola: vdp. Mgr. Andrej Šottník,(školský dekan, dekanát Senec)
Porota: vdp. Mgr. Jozef Adamkovič (riaditeľ arcidiecézneho katechetického úradu), vdp. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (prodekan RKCMBF UK), vdp. PaedDr. Mgr. Martin Jozef Bartoš O.Praem (školský dekan, dekanát Skalica), vdp. Mgr. Marián Vojtko (školský dekan, dekanát Šaštín).

Organizátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ) a Konferencia biskupov Slovenska (KBS)
Ročník: 14.
Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma:
STARÝ ZÁKON: Kniha Jozue (1,1-11,15; 24,1-33), Kniha Tobiáš
NOVÝ ZÁKON: Skutky apoštolov
Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom

 

PaedDr. Marek Michalenko, SDB