Áno, končíme...

05.04.2016 17:44

     Zriaďovateľ našej školy Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava ruší Gymnázium Jána Bosca, Kláštorné námestie 1295, Šaštín-Stráže z dôvodu už niekoľko rokov klesajúceho počtu žiakov bez perspektívy zmeny a s tým súvisiaceho neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov s termínom ukončenia činnosti 31. august 2016.

     Dovoľte nám tento dôvod konkretizovať: O štúdium na našej škole v školskom roku 2016/2017 prejavilo záujem len 7 uchádzačov. S takýmto počtom žiakom nám platná legislatíva neumožňuje otvoriť triedu 1. ročníka. Na celej škole by teda zostalo 45 žiakov v troch triedach. Nebolo by možné vytvoriť pre vyučujúcich pracovné úväzky s požadovaným počtom hodín. Zároveň by bolo veľmi náročné zabezpečiť vzdelávanie vašich detí v primeranom rozsahu a kvalite.

     Zriaďovateľ ďalej rozhodol, že výchovu a vzdelávanie študentov zrušeného subjektu Gymnázium Jána Bosca zabezpečí Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky, odo dňa zrušenia, t. j. od  1. septembra 2016.

     Milí priatelia, vieme si predstaviť, ako ste touto situáciou zaskočení, rovnako ako my pedagógovia a zamestnanci GJB. Rozhodnutie nášho zriaďovateľa považujeme však za správne a premyslené. Je výsledkom analýzy situácie v škole a pravidelných rozhovorov.

     Chceme Vám poďakovať za dôveru a podporu, ktorú ste venovali našej škole. Veríme, že napriek tomu, že škola končí, nezanechá to vo Vás negatívny pocit. Verte, že sa snažíme pre dievčatá a chlapcov, ktorí prišli do našej školy,  robiť to najlepšie, čo vieme, a máme ich veľmi radi.

 

                                                                                               Mgr. Marek Nádaský, riaditeľ