Ako som sa dostal do celoštátneho kola...

03.04.2012 19:28

 

V dňoch 23. – 25. marca som sa zúčastnil celoštátneho kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne.  Hoci som sa neumiestnil v prvej dvanástke, bol to môj celoživotný úspech (zatiaľ), užitočná skúsenosť a veľké prekvapenie. Prečo? Lebo moja cesta na olympiádu bola celkom zaujímavá.

Odštartoval som v školskom kole. Otázky mi sadli, väčšinu som vedel. Na druhý deň som sa z úst nášho pána profesora dozvedel, že som postúpil do krajského kola. Bol to pre mňa šok! Áno, šok. Vôbec som to nepredpokladal. Stav čiastočnej eufórie rýchlosťou blesku vystriedali myšlienky o nutnosti pripravovať sa na blížiacu sa maturitu. Nuž, zmieril som sa s tým, že budem sedieť pri knihách dlhšie a hrdo som išiel reprezentovať našu školu na krajské kolo olympiády. Z celkového počtu 18 postupovali do celoštátneho kola ôsmi účastníci. Ja som získal šieste miesto. Nemohol som tomu uveriť! Ja som postúpil na celoštátne kolo! Čakala ma však neľahká úloha napísať trojstranovú esej. Písanie esejí nie je práve moja šálka kávy, no nakoniec som to aj s podporu pána Mgr. Pišoju zvládol. A tak som prišiel do Liptovského Jána, do trojhviezdičkového hotela Máj.

Celoštátne kolo pozostávalo z dvoch častí. V prvej časti sme riešili rôzne prípady porušovania ľudských práv a obhajovali svoje eseje. Podľa výsledkov prvej časti bolo vybraných 12 najlepších súťažiacich a tí vo veľkom finále riešili zložitejšie prípady týkajúce sa porušovania ľudských práv. Atmosféra bola úžasná, spoznal som nových kamarátov a také významné osobnosti ako sú profesor Miroslav Kusý a europoslanec Eduard Kukan. Získal som nové poznatky z oblasti ľudských práv, ktoré budú pre mňa užitočné nielen pri maturitnej skúške.

Dominik Ondriaš, IV. roč.

Ďakujeme Mgr. Pišojovi za to, že Dominika nielen pripravil, ale i podporoval a povzbudzoval k reprezentácii GJB na celoslovenskej úrovni!

-kv-