AD REVIDENDUM po desiatich rokoch

05.10.2010 17:58

Študenti, ktorí absolvovali Gymnázium Jána Bosca v jubilejnom roku 2000, sa zišli v sobotu, 3. októbra 2010, aby sa znovu po piatich rokoch spoločne stretli a zaspomínali na obdobie štyroch rokov prežitých pri Sedembolestnej. Stretnutie začalo svätou omšou, ktorú v Národnej bazilike slúžil vychovávateľ absolventov, dnes farár v Dubnici nad Váhom, Peter Pagáč SDB. Pri jej slávení sme si spomenuli na zosnulých saleziánov, ktorí pre nás počas štúdia boli veľkými morálnymi a intelektuálnymi vzormi, na don Nádaského, don Šilhára, don Schmidta a don Paulínyho. V závere celebrant poďakoval nášmu spolužiakovi, Petrovi Slobodovi, že toto stretnutie zorganizoval a perfektne pripravil. Po skončení bohoslužby riaditeľ gymnázia, Mgr. Marek Nádaský sprevádzal prítomných po priestoroch školy a domova mládeže, kde si každý s nutnou dávkou nostalgie spomenul na svoje miesto v triede a svoju posteľ na internáte. V riaditeľni prebehla diskusia o zmenách, ktorými škola v uplynulých rokoch prešla a pán riaditeľ predstavil zámery a projekty, ktorými chce škola vstúpiť do ďalšej etapy svojej existencie. Po obede v divadelnej sále každý z prítomných absolventov predstavil ostatným svoj osobný, rodinný a profesionálny život. Absolventi sa zhodli, že majú záujem ďalej žiť so svojou školou a podľa svojich možností jej pomáhať v rozvoji. Jedinou slabšou stránkou stretnutia bol fakt, že sa z 32 absolventov na stretnutí zúčastnilo len 13 exalievov, a to za situácie, keď napríklad jeden z absolventov prišiel autom až z Bruselu, kde pôsobí v aparáte európskej komisie.

 

JUDr. Dušan Kyseľ, absolvent z roku 2000

 

 

 

 

 

    Stretnutie">foto